CV

Paul Steur

06 1844 3902

paul@pimsteur.nl

5 juli 1961

Drie kinderen

Men omschPaul Steurrijft mij als een resultaat- en kans gerichte manager met veel ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen. Ik weet snel en op een doelmatige manier strategisch-tactische trajecten uit te voeren.

Mijn managementstijl kenmerkt zich het beste als hands-on dienend leiderschap: ik zet anderen in hun kracht om in samenwerking goed te presteren. Het grootste team waar ik leiding aan heb gegeven bestond uit 20 mensen.

En: ik bezit een goede dosis humor, ben energiek en heb nooit een ochtendhumeur!

Referenties

Op aanvraag.

Opleiding

2014 (Open Circles Academy)                Driejarige marketingopleiding

2012 (TiasNimbas)                                   MSc – Master in Non-Profit & Public Management

2001 (Bestuursacademie)                       HBO auditor kwaliteitssystemen lagere overheid

1999 (Bestuursacademie)                       WO controller

1997 (Markus, Verbeek en Co)              HBO SPD

Voor alle genoemde opleidingen zijn diploma’s c.q. certificaten behaald.

 

Software ervaring met:        

Transfact Exact Beaufort Business Objects
ES-accounting FAS Informer MS Project
X-Fis Decade (Unit4) Powerplay Protos
Navision Cash Impromptu MS Office (gevorderd)

Werkervaring en resultaten

Als controller en afdelingshoofd voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen ben ik vanzelfsprekend prima op de hoogte van de voorschriften en bepalingen in het BBV.

Met name in de functies als zelfstandige en als gedetacheerde is / was het zeer belangrijk dat de inwerktijd tot een minimum beperkt blijft, iets dat mij altijd heel goed afgaat.

Jan 2012 – Heden – zelfstandige

Provincie Utrecht (16-heden)

Resultaat: Beoordeling en verlening van honderden subsidieaanvragen onder de openstellingen van POP3 2014-2020, individueel en in teamverband. Secretaris bij verschillende adviescommissies. Deelname aan (inter-provinciale) overlegstructuren. Afstemming met RVO. Gevraagd en ongevraagd advies over workflow en control. Advisering aan Gedeputeerde over besluitvorming.

Uit de 2017 rapportage van RVO voor de provincie Utrecht:
“De goede samenwerking tussen de beoordelaars van uw provincie en van RVO.nl wordt versterkt door de kwaliteit en de gedegenheid van de beoordelingen die door uw beoordelaars worden uitgevoerd.”

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (15-16)

Resultaat: Vaststelling van EFRO 2007-2013 subsidies (12 projecten, waaronder funding-gap) en subsidies onder de NIOF 2010 en – 2013 regeling (9 projecten). Beoordeling 4 subsidieaanvragen Tender 2015 onder EFRO 2014-2020 Europese subsidies Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Inzicht in stavaza rond subsidies van het PHP (Provinciaal HerstructureringsProgramma) (4 projecten). Financieel en inhoudelijk verslag over compliance van aanvragers met voorwaarden.

Omgevingsdienst Groningen (14-15)

Resultaat: Rechtmatigheidsverklaring zeker gesteld door invoering, aanscherping en implementatie van de AO/IC. Daarop gebaseerde interne controles uitgevoerd. Opstellen frauderisicoanalyse.

Waterschap Reest en Wieden (14)

Resultaat: Accountantsverklaring zeker gesteld door oplossing probleem rond de renterisiconorm, in overleg met Provincies. Budgetteringsproces begeleid. Twaalf personen in het team.

Waterschap Noorderzijlvest (12-14)

Resultaat: P&C cyclus vernieuwd en geïmplementeerd. Doelen na reorganisatie behaald via een door mij begeleide cultuurtransformatie. Verschillende (jaar)rapportages opgeleverd. Gewerkt met Lean. Intensieve samenwerking bedrijfsvoering met waterschap Hunze en Aa’s. Coördinatie van vijftien personen in het team.

GGD Drenthe (09-11)   Controller / Diensthoofd middelen

Resultaat: Gereorganiseerde middelenafdelingen, herplaatsing aantal medewerkers. Toename in bestuurlijke slagkracht, mede door herziening van informatievoorziening, zowel bij AGZ als bij JGZ. Eén en ander als gevolg van transitie naar ander financieel pakket. Verordeningen geactualiseerd. Dertien mensen aangestuurd. Nevenfunctie: Operationeel Directeur GHOR (rampen- en crisismanagement).

Etcetera..