Aanbevelingen

Subsidieverlener POP3-subsidies

Provincie Utrecht

Jelma Wiegersma – subsidieverlener POP3-subsidies

Tijdens mijn periode als POP3-beoordelaar bij de provincie Utrecht heb ik Paul leren kennen als een gedreven en betrokken collega. Hij werkt zeer gestructureerd en weet de workflows overzichtelijk en werkbaar in een door hemzelf (ingenieus) gebouwd exceloverzicht weer te geven, waardoor ons 6-koppige POP3-team te allen tijde grip en overzicht hield op alle projecten en bijbehorende taken. Paul weet in korte tijd veel werk te verzetten en voelt daarnaast toch altijd de ruimte om een collega met een dringende vraag even voor te laten gaan. Door zijn brede blik, vakinhoudelijke kennis en zijn overall kijk op de werkzaamheden ontzorgt hij ons als collega’s en ook de opdrachtgever (provincie Utrecht). Paul heeft een open en positieve houding, naar zowel aanvragers als collega’s. Je voelt dat hij hart heeft voor het werk en voor de betrokken mensen. Ik heb de samenwerking als bijzonder prettig ervaren. Paul, dank je wel en alle goeds gewenst!

Recente opmerkingen van leden van beoordelingscommissies:

Ik ben akkoord met de tenderprocedure. Een duidelijk verslag, goed herleidbaar. Kunnen andere provincies een voorbeeld aan nemen!”
“En verder mijn complimenten! Wat een werk! En heel goed hoe je de verschillende commentaren hebt kunnen verwerken!
Jij ook bedankt voor de fijne samenwerking en zoals “collega” al zei, het mooie verslag!! Heel veel werk in zo’n korte tijd! Tot een volgende keer!   🙂

Yvonne van Dijke-de Graaf – Projectleider

Je bent ten eerste een fijne collega en prettig in de samenwerking. Je werkt nauwkeurig en gestructureerd. Je doet voorstellen voor verbetering van processen en hebt daar ook een actieve rol in. Mooi voorbeeld is de excelsheet met de stand van zaken van POP3 projecten. Het contact met de interne collega’s, maar ook met externe collega’s, een adviescommissie of subsidieaanvragers doe je zorgvuldig, serieus en tactvol. Je bent duidelijk, kunt goed uitleggen wat je bedoelt en bereikt daarmee je doelen en die van anderen. Je hebt een duidelijke mening, maar er is ook ruimte voor de mening van anderen om tot een goed resultaat te komen. Je bent een harde werker en probeert samen met de collega’s de doelen en planningen te halen. Je bent geïnteresseerd in het wel en wee van de collega’s en voegt een vrolijke noot toe aan de 15e verdieping. Ik vond het prettig met je samen te werken en wens je heel veel succes en geluk voor de toekomst!

Projectmedewerker

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Foto Henk EmmensHenk Emmens – Hoofd afdeling Dienstverlening

Hierbij verklaar ik namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland dat Paul door het SNN als externe partij is ingehuurd in de periode van 16 maart 2015 tot 15 juli 2016 voor 40 uur per week. In deze periode heeft hij bij de afdeling Dienstverlening SNN voortgangscontroles en eindafrekeningen verricht van diverse subsidieprojecten. Voornamelijk ging het om het uitvoeren van complexe subsidiecontroles voor vaststellingsverzoeken gefinancierd met Europese middelen.Wij zijn van mening dat hij op een goede wijze invulling heeft gegeven aan deze taken. Gebleken is dat hij:                                                                                                                 ♦ zich snel heeft ingewerkt in de complexe SNN materie en op planmatige en resultaatgerichte wijze een positieve bijdrage heeft geleverd aan het vaststellen van projecten in het programma en                                                                                                       ♦ daarbij heeft laten zien dat hij vaktechnisch over de juiste bagage beschikt en dat hij op een plezierige wijze met de medewerkers van het SNN heeft samengewerkt.                         Ik kijk met veel plezier terug op de periode dat hij bij ons actief was en wens hem veel succes toe bij toekomstige opdrachten.  Opgesteld en ondertekend b/a door:
Ellen Vos – Senior Projectmedewerker Foto Ellen Vos

en

Foto Atze DijkstraAtze Dijkstra RA – Controleleider

4 augustus 2016, Henk was Paul’s client

Foto Jolanda de RondeJolanda de Ronde – Projectmedewerker bij SNN

Paul heeft ruim een jaar bij het SNN ons team versterkt op met name de afrekening van de OP EFRO subsidie projecten. Hij heeft dit met veel plezier en enthousiasme gedaan. Paul is iemand die meedenkt over zowel het proces als de controle en geeft aanbevelingen waar mogelijk. De controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorgeschreven documenten en bij risico’s werd overleg gezocht, zodat de juiste richting en werkzaamheden werden gekozen. Hij heeft kennis over uiteenlopende onderwerpen, van controle werk tot teamvorming. Paul is een goede ondersteuner voor het team op verschillende vlakken. 2 augustus 2016, Jolanda worked with Paul at Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Frank MolemaFrank Molema – Projectleider POP3

In de tijd die Paul bij ons heeft gewerkt heb ik hem leren kennen als een daadkrachtige collega. Paul werkt punctueel en serieus en heeft binnen een relatief krappe periode de door ons gestelde doelen gerealiseerd. Mede doordat Paul zijn serieuze kant makkelijk kan afwisselen met zijn humoristische kant heb ik altijd met veel plezier met hem samengewerkt. Al met al een aanwinst voor ieder bedrijf. 20 juli 2016, Frank worked with Paul at Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Coördinator BP&V, Manager BP&V, Teamleider Financiën

Waterschap Noorderzijlvest

Jolanda Smid – HRM adviseur/Beleidsmedewerker organisatieontwikkeling

Ik heb Paul leren kennen als een gedreven professional. Hij heeft het vermogen om financiële informatie en kennis over te brengen, ook aan medewerkers die geen financiële achtergrond hebben. Paul is door zijn prettige manier van samenwerken in staat om verbindingen te leggen tussen alle geledingen binnen de organisatie. March 31, 2014, Jolanda worked with Paul at Waterschap Noorderzijlvest

Ewoud van Someren – Manager bedrijfsvoering bij Omgevingsdienst Groningen

Paul is gedreven persoon die in staat is mensen te motiveren en te stimuleren vernieuwende dingen te doen. Paul heeft binnen Nzv het p en c proces vereenvoudigd. Vanuit aandacht voor de mens en een deskundig oog is Paul in staat geweest om een hecht team te creëeren. Paul is in staat om een probleem van meerdere kanten te belichten. March 18, 2014, Ewoud managed Paul at Waterschap Noorderzijlvest

Wim Brenkman – Secretaris Directeur

Paul heeft bij ons waterschap gewerkt aan het verbeteren van de financiële huishouding. In die hoedanigheid heeft hij bijgedragen aan het vereenvoudigen van de P&C cyclus, en het sneller opleveren van de jaarraportage. Ik heb Paul leren kennen als een gedreven en enthousiaste professional. March 16, 2014, Wim managed Paul indirectly at Waterschap Noorderzijlvest

Piet van Dijk – Concerncontroller

Gedegen kennis van administraties binnen de overheid. Kan snel schakelen, overziet de materie en neemt actie. March 23, 2014, Piet worked directly with Paul at Water Board Noorderzijlvest

Ate Wijnstra – Projectmanager hoogwaterbescherming Waterschap Noorderzijlvest

Paul, ik zou jou willen typeren als een collega die inhoudelijk weet waarover hij het heeft, goed de verbinding kan leggen tussen de directie management en de medewerkers . Kort samengevat: Een people manager met inhoudelijke kennis maar die het beoogde resultaat niet uit het oog verliest. March 5, 2014, Ate reported to Paul at Water Board Noorderzijlvest

Lucien Katerberg – Werk en Mantelzorg, Adviseur/Consultant HRM, Arbeidsrecht, Belonen, Spreker, Projectleider

Ik heb Paul leren kennen als interim-manager Financiën bij waterschap Noorderzijlvest. Hij heeft kennis van zaken en kan van een groep individuen een eenheid maken. Hij is een professional, met oog voor de mensen, heeft humor en is resultaatgericht. Absoluut een prettig en aangenaam persoon om mee samen te werken. March 2, 2014, Lucien worked with Paul at Water Board Noorderzijlvest

Feiko Hielkema – Manager Bedrijfsvoering at Waterschap Noorderzijlvest

Paul is een gedreven professional met de juiste focus voor de klant. November 14, 2013, Feiko was Paul’s client

Hoofd Financiën a.i.

Waterschap Reest & Wieden

Nancy Kuper

Nancy Kuper – afdelingshoofd Dienstverlening bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

Paul heeft mijn werk een korte tijd vervangen. Hij is goed op de hoogte van de waterschapsfinanciën, waardoor hij direct aan de slag kon gaan. Hij is hands-on en heeft de werkzaamheden snel en goed opgepakt. May 27, 2014, Nancy was Paul’s client

Controller

GGD Drenthe

Bernard Groot – Crisiscontrol

Ik heb Paul leren kennen als een intelligente, betrokken en resultaatgerichte professional die weet waarover hij het heeft. Het is prettig om met Paul samen te werken: hij is sympathiek en heeft een goed gevoel voor humor. March 7, 2014, Bernard worked with Paul at GGD Drenthe

Senior Consultant

Haute Finance

Patrick Bergman – Team leader at Price Waterhousecoopers

I have worked with Paul during the founding period of the specialized group of EU consultants. He contributed enthusiastically with his international experience in the UK and his analytical and financial skills applied to complex international EU grant management. April 4, 2014, Patrick worked directly with Paul at Haute Finance

Martijn van der Weijden – partner at innergo

Ik heb Paul leren kennen als een fijne collega met een luisterend oor. Een professional die rust brengt in situaties die daarom vragen. Paul heeft oog voor details (vooral die het verschil maken tussen slagen en falen) zonder dat hij het geheel uit het oog verliest. March 6, 2014, Martijn worked directly with Paul at Haute Finance

Henk Procé – Bestuurslid/Penningmeester at Netwerk Gemeentelijk Directeuren Sociaal Domein

Paul is een betrokken professional met zowel ervaring bij de overheid, in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Niet alleen nationaal maar ook internationaal, kortom iemand die heel veel ervaring meebrengt. Breedte met diepgang, dat is de toegevoegde waarde van Paul. February 26, 2014, Henk managed Paul at Haute Finance

Controller

Municipality of Meppel

Tineke Van de Water – Beleidsadviseur HR at gemeente Meppel

Paul Steur heeft nauwgezet en gedreven, op een plezierige en vriendelijke wijze bij ons gewerkt als controller. March 5, 2014, Tineke worked directly with Paul at Municipality of Meppel