Over Professional PIMSteur

Professional voor overheid, onderwijs en zorg.
Ondersteuning bij verantwoordingsverplichtingen en teamvorming!

Perhaps you don’t know me, but you should!

Paul I.M. Steur MScWie ik het liefste help: Managers (bedrijfsvoering) bij (semi-) overheden.
Waarmee ik het liefste help: Verantwoordingsverplichtingen en teamvorming.
Waarom ik dit wil: Ik ben er van overtuigd dat iedereen kan voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen, met incidentele extra inzet van de juiste flexibele en betrouwbare kennis en capaciteit. Ik geloof dat veel teams NOG effectiever en efficiënter kunnen zijn.

Waarom PIMSteur? Ik ben geschikt omdat ik niet alleen capaciteits- en kennisprobleem kan verhelpen, maar tevens zorg voor een soepeler functionerend team.

Uitgebreide management ervaring en goed ontwikkelde management skills op het gebied van financieel en economisch beleid in alle betrekkingen en opdrachten sinds 1988.

PIMSteur wordt gekenmerkt door flexibiliteit, creativiteit, empathie en sympathie en een bovengemiddeld analytisch vermogen. Pragmatisch met een goed oog voor details, resultaat georienteerd, diplomatiek en bestuurlijk sensitief.

I don't know half of you..